PÅGÅENDE PROJEKT

Gullberget | Borlänge kommun


Den planerade anläggningen söder om Halvarsgårdarna avser tolv vindkraftverk med maximalt 220 meters totalhöjd.


Vindkraftverken planeras ha en generatoreffekt på ca 4,5 - 7 MW vardera. Elproduktionen från vindkraftsanläggningen beräknas till ca 200 GWh/år. Detta motsvarar elförbrukningen i ca 8 000 eluppvärmda villor eller hushållsförbrukningen i ca 80 000 lägenheter. (I Borlänge tätort bor det cirka 43 000 invånare.)

Med en beräknad årsproduktion på 200 GWh skulle denna vindkraftsanläggning årligen kunna:


  • Spara utvinningen av ca 80 000 ton kol per år
  • Minska utsläppen av koldioxid med fossilt ursprung med ca    17 000 ton per år
  • Minska utsläppen av svaveldioxid med ca 600 ton per år
  • Minska utsläppen av kväveoxider med ca 500 ton per år
  • Bespara miljön bränsletransporter och utsläpp av stoft, samt hantering av slagg och flygaska


Projektet är i slutfasen av den inledande projekteringen. 

Billingen | Skövde kommun


Den planerade anläggningen i Billingen avser nio verk med ca 200 meters totalhöjd. 


Vindkraftverken planeras ha en generatoreffekt på ca 4,2 - 5,6 MW vardera. Elproduktionen från vindkraftsanläggningen beräkans till ca 160 GWh/år. 

Projektet går för närvarande igenom den inledande projekteringen.