OM OSS

Lär känna Wästgöta Wind AB

VÅR BAKGRUND


Wästgöta Wind har sitt ursprung i Grästorp på Västgötaslätten och jobbar för vindkraft. Sedan 2021 är Wästgöta Wind ett dotterbolag till St1. Bolagets grund och affärsidé bygger på ett gediget engagemang för miljön och ett hållbart samhälle. 


Vår övertygelse är att omställningen till ett hållbart energisystem är en förutsättning för vår framtid, där vinden erbjuder mer än bara goda förutsättningar för en hållbar miljö

Genom effektiv projektering av vindkraftsparker kan vi skapa goda affärsmöjligheter samtidigt som vi ställer om energisystemet för en hållbar framtid

Vinden är en av våra främsta naturresurser och vindbruket är ett givet inslag i vårt landskap tillsammans med jord- och skogsbruket. Vinden har förutsättningarna för att skapa ett ekonomiskt hållbart och konkurrensmässigt energisystem med goda affärsmöjligheter.


NÅGRA ORD OM VINDKRAFT:

  • Nationella planeringsmålet för producerad vindenergi är 30 TWh/år till år 2030.
  • 2019 var elproduktionen från vindkraftverk i Sverige 20 TWh.
  • Ett modernt vindkraftverk producerar cirka 17 000 MWh/år.
  • Det motsvarar hushållsel till 7 000 lägenheter á 2 500 kWh.
  • Ett vindkraftverk kan spara utvinning av kol och minska samhällets koldioxidutsläpp.


VÅRT TEAM


Wästgöta Wind AB drivs av litet team med varierad bakgrund.


Tillsammans har teamet bakgrund inom utveckling av projekt till färdigt tillstånd, konstruktion, drift och underhåll. 

1 april 2021 förvärvade St1 Sverige AB 100 % av aktierna i vindprojekteringsföretaget Wästgöta Wind AB.

 

Övergripande för St1 är vindkraft en del i flera av de värdekedjor där vi tittar på framtidens investeringsmöjligheter. Det finns bland annat tydliga synergier, via produktion av grön el.

Ett spännande steg som vi precis nyligen tagit i Sverige är att förvärva Wästgöta Wind AB ett företag som har tillgång till några olika utvecklingsprojekt.

St1 kommer att påbörja vårt konkreta arbeta med att utveckla dessa projekt vidare framöver. Några av dem ligger närmare i tid och uppstart har redan skett med vidareutveckling och de första tankarna kring tillståndsprocesser med mera.


Läs mer om St1 Sverige AB


St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Målet är att utveckla och erbjuda nya, förnybara energialternativ och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Därför är miljöarbetet St1s mest prioriterade område.