OM OSS

Lär känna Wästgöta Wind AB

VÅR BAKGRUND


Wästgöta Wind är baserat i Grästorp på Västgötaslätten och jobbar för vindkraft. Bolagets grund och affärsidé bygger på ett gediget engagemang för miljön och ett hållbart samhälle. 


Vår övertygelse är att omställningen till ett hållbart energisystem är en förutsättning för vår framtid, där vinden erbjuder mer än bara goda förutsättningar för en hållbar miljö

Genom effektiv projektering av vindkraftsparker kan vi skapa goda affärsmöjligheter samtidigt som vi ställer om energisystemet för en hållbar framtid

Vinden är en av våra främsta naturresurser och vindbruket är ett givet inslag i vårt landskap tillsammans med jord- och skogsbruket. Vinden har förutsättningarna för att skapa ett ekonomiskt hållbart och konkurrensmässigt energisystem med goda affärsmöjligheter.


NÅGRA ORD OM VINDKRAFT:

  • Nationella planeringsmålet för producerad vindenergi är 30 TWh/år till år 2030.
  • 2019 var elproduktionen från vindkraftverk i Sverige 20 TWh.
  • Ett modernt vindkraftverk producerar cirka 17 000 MWh/år.
  • Det motsvarar hushållsel till 7 000 lägenheter á 2 500 kWh.
  • Ett vindkraftverk kan spara utvinning av kol och minska samhällets koldioxidutsläpp.


VÅRT TEAM


Wästgöta Wind AB drivs av litet team med varierad bakgrund.


Tillsammans har teamet bakgrund inom vindkraftsutveckling, företagsutvecling, bygg & fastighetsutveckling och management consulting.

JAN EMANUELSSON

Projektledare & Styrelseledamot


Grundare av Wästgöta Wind AB med mångårig erfarenhet från vindkraftsprojektering och ett genuint intresse för vindkraftsutveckling. Copyright © Alla rättigheter förbehållna